De opbrengst van de inschrijvingen (€7 per persoon) gaat naar het goede doel. De opbrengst van de bar gaat integraal naar de Chirojongens en -meisjes van Staden.

Voor de editie van 2018 gaat de opbrengst naar volgende goede doelen. Zij ontvingen elk €1000!

  • Open Kijk op de Vijfwegen

In het Fedasil- opvangcentrum te Poelkapelle is vrijwilligersgroep ‘Open Kijk op de Vijfwegen’ reeds acht jaar actief. Deze vrijwilligers ondersteunen de werking van het centrum op verschillende domeinen.  Er is een vaste groep vrijwilligers die zich tweemaal per week inzet voor de huiswerkklas. Andere vrijwilligers staan in voor fietslessen, muzieklessen, ondersteuning bij allerlei activiteiten…  Op dit moment droomt de groep (samen met de bewoners en directie) van een comfortabele tv-ruimte met groot scherm en gemakkelijke stoelen.  Op die manier kunnen de bewoners ook eens genieten van een film, een voetbalmatch, het nieuws… Dit is o.a. belangrijk voor hun taalontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid, op de hoogte zijn van wat leeft op televisie hier in België… Open Kijk op de Vijfwegen is voor al haar initiatieven afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Bij de Stadense schuttersgilde wil men boogschieten op staande wip toegankelijk maken voor iedereen, ook voor G-sporters (sporters met een beperking). Vaak denken mensen dat ze dit wegens hun beperking niet kunnen doen, maar dit is zeker niet zo. Er kunnen op verschillende manieren aanpassingen gedaan worden. Vorig jaar volgden 2 leden van de club een opleiding initiator waar ze leerden om groepen te begeleiden (met of zonder beperking). Daar leerden ze om hulpmiddelen te gebruiken om zo toch meer mensen te kunnen bereiken. vb. iemand met een afwijking aan zijn hand (na een ongeval) kan toch boogschieten door een hulpmiddel (een losser). Iemand in een rolstoel kan ook boogschieten! Die persoon kan naast hem een paraplu leggen, zo kan de paraplu dan geopend worden na het schot om zichzelf te beschermen tegen de vallende pijl.,….
Dit jaar is er gestart met 12 lessen voor de G-sport. Dit op donderdag van 18u tot 19u. hiervoor kwamen 5 enthousiaste personen zich aanmelden, Na elke les kijken ze al uit naar de volgende! Als lesgever is dit tof om te horen. Het uiteindelijke doel is het boogschieten onder de knie krijgen. Daar hoeft men geen kampioen voor te zijn, maar men kan op een zelfstandig verantwoorde manier verder boogschieten (wedstrijden in clubverband) en de techniek verbeteren. De schuttersgilde streeft naar een inclusieve werking en kijkt niet naar de beperking van de persoon maar naar wat de persoon wel kan.
Met de gift van de Zombietrail kunnen we de G-sporters mooi materiaal aanbieden om te gebruiken (pijl en boog), specifieke hulpmiddelen en hopen wij in de nabije toekomst een liggende wip aan te kopen, Zo kunnen we nog meer G-sporters aantrekken (slechtziende en blinde personen, rolstoelen,…).
Wil je de G-sporters in actie zien? Dan kan je zeker eens komen kijken op één van volgende donderdagen  28/06, 5/07, 12/07, 9/08, 23/08, 30/08 of 20/09.

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom zamelt de Pamperbank luieroverschotten in.  Deze ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro, aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben
Pamperbank Staden is sinds een drietal jaar actief in Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke. Met een aantal vrijwilligers verzamelt men restjes pampers en die terug worden verdeeld naar mensen voor wie de aankoop van pampers een grote hap uit hun budget vraagt. 
Concreet: Er staan verspreid over Staden pamperbanken, waar de mensen hun restjes kunnen doneren. Pamperbank Staden haalt die op geregelde tijdstippen op en gaat die opnieuw sorteren per maat en herverpakken. Nadien worden deze via de apothekers van groot-Staden verdeeld aan de gezinnen. Enkel gezinnen die via het OCMW of via Kind en Gezin een pamperkaart ontvangen hebben, kunnen beroep doen op deze service.
Het is echter zo dat de vraag naar pampers groter is dan het aanbod dat verzameld wordt uit de pamperbanken. Daarom dienen er extra pampers aangekocht te worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Hiervoor doet de pamperbank beroep op de giften van bijvoorbeeld serviceclubs, zijn ze te vinden op kerstmarkten en organiseert men tweejaarlijks een picknick.

In 2017 ging de opbrengst naar onderstaande 2 goede doelen. Zij ontvingen elk €2000!

VZW autisme Westhoek is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten aanbiedt aan personen met autisme of ASS en hun gezin ongeacht hun verstandelijk niveau en leeftijd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die allemaal met autisme te maken hebben in het gezin. Dus personen met autisme, of partner, ouder, broer, zus van iemand met autisme. De vrijetijdsactiviteiten gaan door in hun hoeve te Watou die de naam “Wauw!” kreeg. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn koken, spelletjesnamiddagen en knutselen.

Welzijnsschakel ’t Vlammeke werd opgericht in 2001 in Westrozebeke en is ondertussen actief in de drie Stadense deelgemeenten. De welzijnsschakel ondersteunt mensen in de gemeente die het financieel moeilijker hebben en probeert hen minstens één keer per maand thuis te bezoeken. Naast een luisterend oor bieden de vrijwilligers ook begeleiding naar bestaande diensten en hulpverleners en wordt er geprobeerd de mensen uit een sociaal isolement te houden/halen..
’t Vlammeke zorgt voor ontmoetingskansen: minstens één keer per maand wordt er een activiteit georganiseerd. Naast bijvoorbeeld een sessie bloemschikken, gezond koken, breien, een vormende activiteit, yoga of een bioscoopbezoek is er ook jaarlijks een gezamenlijk kerstfeest en een daguitstap.
Welzijnsschakel ’t Vlammeke biedt ook concrete praktische ondersteuning: er wordt samengewerkt met de voedselbank en er is een winkeltje waar de mensen maandelijks terecht kunnen voor tweedehandskledij.
De werking wordt mogelijk gemaakt door giften en de inzet van vrijwilligers.